Fjalët e Muhamedit dhe të Ehlulbejtit janë të mjaftueshëm

Imam Sadiku (as) ka thënë: „Kush e ka njohur, se ne e tregojmë vetëm të vërtetën, duhet të jetë i mjaftueshëm, me atë që ai e di nga ne.“ [Al-Kafi nga al-Kulaini, Vëllim 1, Faqe 65, Hadith 6]

من عرف أنا ل نقول إل حقا فليكتف بما يعلم منا

Leave a Reply