Përmendja Ehlulbejtit është prej përmendjes së Allahut

Imam Sadiku (as) ka thënë: „Ndjekësit (Shiat) tanë janë të mëshirshëm me njëri-tjetrin, të cilët e përmendin Allahun kur janë vetëm. Përmendja jonë është prej përmendjes së Allahut. Kur përmendemi ne, përmendet Allahu dhe kur përmendet armiku ynë, përmendet shejtani.“ [Al-Kafi nga Al Kulaini, Vëllim 2, Faqe 186]

الإمام الصادق عليه السلام قال: شيعتنا الرحمآء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله إن ذكرنا من ذكر الله إنا إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان

Leave a Reply