Si mund të kontaktoj Imamin

Muhamed ibn Ja’kub transmeton në librin e tij “Er-Rasa’il”: I shkrova Imam El Hadi (a.): „Dikush dëshiron të kontaktojë Imamin e tij ashtu siç të kontaktojë Zotin e tij.“ Ai iu përgjigj: „Nëse keni nevojë për diçka, atëherë lëvizi buzët e tua se padyzhim përgjigjja do të vijë ty.“ [Kashf al-Mahajjah nga Ibn Tawus, Faqe 211]

محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل عمن سماه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن الرجل يجب أن يفضى إلى إمامه ما يجب أن يفضى به إلى ربه قال فكتب إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك

Leave a Reply