Fatimja vajza e Muhamedit (as) ka thënë: „Baballarët e këtij kombi janë Muhamedi (sa) dhe Aliu (as). Ata e korrigjojnë devijimin e tyre, i mbrojnë ata nga ndëshkimi i përjetshëm nëse u binden atyre dhe u japin atyre lumturi të përjetshme nëse janë ne përputhje me ta.“ [Tafsir ul Askari, Faqe 299]

أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما، ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما

Leave a Reply