Nga Sahl Ibn Ebi Ishak Ibn Kudair Ibn Ebi Kudair i cili tha: „Unë isha i pranishëm te Hasan Ibn Aliu (as) kur ai e mori erën dhe e mbylli në dorën e tij, pastaj ai foli: »Ku do të dëshironi ju që unë ta dërgoj atë?« Ata folen: »Në shtëpinë e filanit.« Pastaj e dërgoi atë. Pastaj e thirri atë, dhe u kthye.“ [Dala’il-ul-Imamah nga At-Tabari, Faqe 171, Hadith 90]

عن سهل بن أبي إسحاق بن كدير بن أبي كدير قال: شهدت الحسن بن علي وهو يأخذ الريح فيحبسها في كفه، ثم يقول: أين تريدون أن أرسلها فيقولون: نحو بيت فلان (وفلان) فيرسلها، ثم يدعوها فترجع

Leave a Reply