Kushdo që krahason dikë nga njerëzit me familjen e Muhamedit është mosbesimtar

Tarik Ibn Shihab transmeton, se Imam Aliu (as) ka thënë: „Pozita e familjes së Muhamedit (s.) është e lartësuar rreth asaj që përshkruesit portretizojnë dhe portretizuesit përshkruajnë dhe të lartësuar se një prej banorëve të botës mund të krahasohet me ta.” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 25, Faqe 171 – 172, Hadith 38]
البرسي في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: جل مقام آل محمد صلى الله عليه وآله عن وصف الواصفين ونعت الناعتين وأن يقاس بهم أحد من العالمين
Fatimah (as) transmeton, se Imam Aliu (as) ka thënë: „Askush nuk mund të krahasohet me ne njerëzit e shtëpisë. Kurani u shpall midis nesh dhe midis nesh është thelbi i mesazhit.” [Uyun-ul-Akhbar nga As-Saduk, Vëllim 1, Faqe 71, Hadith 297]
محمد بن علي عن محمد بن عمر عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن أبيه الحسين عن فاطمة عليها السلام عن أمير الؤمنين عليه السلام أنه قال: نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد فينا نزل القرآن وفينا معدن الرسالة
Xhabir Ibn Yazid transmeton, se Imam Bakiri (as) ka thënë: „Zoti na nxori nga drita e Tij. Askush nuk mund të krahasohet me ne.” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 26, Faqe 12, Hadith 2]
عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عليه السلام قالاخترعنا الله من نور ذاته لا يقاس بنا بشر
Muhamed Ibn Husejn transmeton, se Imam Aliu (as) ka thënë: „Askush nga ky komb (Ummah) nuk mund të krahasohet me familjen e Muhamedit (sa) dhe askush nga ata që kanë marrë mëshirën e tyre nuk mund të janë kurrë në të njëjtin nivel me ta. Ata janë themeli i fesë dhe shtylla e sigurise.” [Nahxh-ul-Balaxhah nga Ar-Radi, Vëllim 1, Faqe 30, Predikim 2]
محمد بن الحسين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين
Xhabir Ibn Yazid transmeton, se Imam Bakiri (as) ka thënë: „O Xhabir, askush nuk mund të krahasohet me ne njerëzit e shtëpisë. Kushdo që krahason dikë nga njerëzit me ne është bërë mosbesimtar.” [Nawadir-ul-Mu’xhizat nga At-Tabari, Vëllim 124]
 الحسن بن محمد عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن محمد عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: يا جابر إنا أهل البيت لا يقاس بنا أحد من قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر

Leave a Reply