Ebu Hanifa është i mallkuar

Muhamed Ibn Hakimi transmeton se Imam Kazimi (as) ka thënë: „Zoti e mallkoftë Ebu Hanifen! Ai thoshte: »Aliu e tha këtë, por unë e them atë«” Muhamed Bakir Al-Maxhlisi shkruan: „Mirë (Hasan).” [Al-Kafi nga Al-Kulaini, Vëllim 1, Faqe 56, Hadith 9: Mir’at-ul-Ukul nga Al-Maxhlisi, Vëllim 1, Faqe 193]

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي، وقلت. قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس وقال المجلسي رحمه الله: حسن

Leave a Reply