Mos u shqetëso nëse të quajnë të papastër dhe mosbesimtarë

Alkamah transmeton se i tha Imam Sadikut (a.): „O Bir i Dërguarit të Zotit, njerëzit na atribuojnë gjëra monstruoze dhe kjo na ka shqetësuar gjoksin.” Ai tha: „O Alkamah, kënaqësia e njerëzve nuk mund të arritet dhe gjuha e tyre nuk mund të frenohet. Si do të kurseheni nga diçka që as profetët, të dërguaritë dhe provat e Zotit (a.) nuk janë kursyer?” [Al-Amali nga As-Saduk, Faqe 164, Hadith 163]
محمد بن علي عن علي بن الحسين عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان ابن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة بن محمد عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال له: يا بن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى عظائم الأمور وقد ضاقت بذلك صدورنا فقال عليه السلام: يا علقمة إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط فكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام
Salili Ibn Ahmadi transmeton se Imam Aliu (a.) ka thënë: „Ata janë mosbesimtarë para njerëzit dhe janë të drejtë para Zotit. Ata janë gënjeshtarë para njerëzit dhe të drejtë para Zotit. Ata janë të papastër para njerëzit dhe të pastër para Zotit. Ata janë të mallkuar para njerëzit dhe të patëmetë para Zotit. Ata janë të padrejtë para njerëzit dhe të drejtë para Zotit. Ata triumfuan me besim dhe hipokritët humbën.” [Al-Malahim nga Ibn Tawus, Vëllim 1, Faqe 268]
علي بن موسى بن جعفر بن طاووس عن السليلى بن أحمد بن عيسى عن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: هم عند الناس كفار وعند الله أبرار وعند الناس كاذبون وعند الله صادقون وعند الناس أرجاس وعند الله نظاف وعند الناس ملاعين وعند الله بارون وعند الناس ظالمون وعند الله عادلون فازوا بالايمان وخسر المنافقون
Imam Ali Al-Hadi (a.) transmeton se Imam Aliu (a.) ka thënë: „Besimtari nuk u bën padrejtësi atyre që i urren dhe nuk bën mëkat për hir të atyre që i donë. Nëse i bëhet padrejtësi, ai do të durojë derisa Zoti ta lërë të triumfojë.“ [Al-Bihar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 64, Faqe 313, Hadith 47]
محمد بن الحسن بن علي بن الحسن عن جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله ابن محمد بن عبيد عن علي بن محمد الهادي عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: المؤمن لا يحيف على من يبغض ولا يأثم فيمن يحب وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله عز وجل هو المنتصر له
Imam Xhafer Sadiku (as) transmeton se Profeti Muhamed (s.) ka thënë: „A do t’ju mësoj për karakteristikat më të mira të kësaj bote dhe ahiretit? Të falësh atë që të ka bërë padrejtësi, të lidhesh me atë që u ndau prej teje, t’i bësh mirë atij që të bëri keq dhe për t’ia dhënë atij që të ka mohuar.” [Al-Kafi nga Al-Kulaini, Vëllim 2, Faqe 107, Hadith 1]
علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والاحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك
Hasan Ibn Ali transmeton se Jezusi (a.) ka thënë: „Nëse doni të jeni ata që Zoti i do dhe i pastron, atëherë bëjini të mirë atij që ju bëri keq, falë atë që të ka bërë padrejtësi dhe përshëndeteni atë që u largua prej teje. Dëgjojeni fjalën time, mbajeni urdhërimin tim dhe ruajeni besëlidhjen time, që të mund të bëheni të dijshëm dhe njohës.” [Tuhaf-ul-Ukul von Al-Harrani, Seite 503]
الحسن بن علي بن شعبة عن السيد المسيح عليه السلام قال: ولكن إن أردتم أن تكونوا أحباء الله وأصفياء الله فأحسنوا إلى من أساء إليكم واعفوا عمن ظلمكم وسلموا على من أعرض عنكم اسمعوا قولي واحفظوا وصيتي وارعوا عهدي كيما تكونوا علماء فقهاء 

Leave a Reply