Përparësia e njeriut ndaj engjëjve përmes dashurisë së tij për Imam Aliun

Ahmad Ibn Ali transmeton se Imam Al-Askari (as) ka thënë: „Hipokritët e pyetën Profetin (sa): »O i Dërguar i Zotit, na mëso për Aliun. A është ai ma i shkëlqyeshëm apo një engjëll i afërt ndaj Zotit?« Atëherë i Dërguari i Zotit (sa) tha: »A u nderuan engjëjt përveç përmes dashurisë së tyre për Muhamedin dhe Aliut dhe pranimit të udhëheqjes së tyre? Askush nga të dashamirët e Aliut nuk e pastroi ndyrësinë e mashtrimit nga zemra e tij, e korrupsionit dhe inatit dhe papastërtin e mëkateve, përveç se ai është më i pastër dhe më parësor se engjëjt.«” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 26, Faqe 338, Hadith 4]
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال: سأل المنافقون النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن علي عليه السلام هو أفضل أم ملائكة الله المقربون فقال رسول الله وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسة الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة
Abdullah Ibn Sinani transmeton se e pyeti Imam Sadikun (as): „A janë engjëjt më parësor, apo bijtë e Adamit?” Pas kësaj ai tha (as): „Prijesi i besimtarëve (as) tha: »Zoti i pajisi engjëjt me një intelekt pa epsh dhe Ai i pajisi kafshët me një epsh pa një intelekt dhe Ai i pajisi bijtë e Adamit me të dyjat. Kushdo që intelekti i tij tejkalon epshin e tij, është më i mirë se engjëjt dhe ai të cilit epshi i tij tejkalon intelektin e tij është më i keqe se kafshët.« [Al-Fusul-ul-Muhimmah nga Al-Amili, Vëllim 1, Faqe 118, Hadith 9]
محمد بن علي عن علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه سأله: الملائكة أفضل أم بنو آدم فقال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة وركب في البهائم شهوة بلا عقل وركب في بني آدم كلتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم
Ali Ibn Muhammad transmeton se Imam Aliu (as) ka thënë: „Njeriu inteligjent është ai që nuk iu bind epshit të tij, duke iu bindur Zotit të tij.” [Uyun-ul-Hikam nga Al-Wasiti, Faqe 23, Hadith 1]
علي بن محمد الليثي عن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: العاقل من عصى هواه في طاعة ربه
Sa’id Ibn Hibatillahi transmeton se Imam Al-Askari (as) ka thënë:Askush nga të dashamirët e Aliut nuk e pastroi ndyrësinë e mashtrimit nga zemra e tij, e korrupsionit dhe inatit dhe papastërtia e mëkateve, përveç se ai është më i pastër dhe më parësor se engjëjt.” [Qisas-ul-Anbiya’ von Al-Jaza’iri, Seite 39, Hadith 2]
سعيد بن هبة الله الراوندي عن الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال: إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسة الذنوب إلا لكان أطهر وأفضل من الملائكة

Leave a Reply