Predikimi elokuent i Umerit për problemin e tij të gazrave

Abdullah Ibn Muslimi transmeton se Ali Ibn Muhamed El-Mada’ini ka thënë: „Kur Umer Ibnu l-Khattabi, Zoti qoftë i kënaqur me të, u ngjit në minber, ai vërejti se kishte pordhë. Prandaj ai tha: »O njerëz, unë hezitova ne mesin e frikës ndaj jush për Zotin dhe frikës ndaj Zotit për ju, por përparësova të kisha frikë ndaj Zotit për ju. Shihni, unë pordha. Kështu që unë zbres, për të përsëritur abdesin.﴿ [Uyun-ul-Akhbar nga Ibn Kutaibah, Vëllim 1, Faqe 267]
عن عبد الله بن مسلم الدينوري عن علي بن محمد المدائني قالبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر إذ أحس من نفسه بريح خرجت منه فقال: أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي ألا وإني قد فسوت وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء
3oyun-e A5bar B 1 S 267

 

Komentim:

Rruga e gazrave në vend të rrugës së elokuencës.

Leave a Reply