Hasan Ibn Mahbubi transmeton se i tha Imam Sadikut (as): „Une dëgjoj një thënie (hadith), por nuk e di, a e dëgjova nga ti apo nga babai yt.” Ai foli: „Atë që dëgjon nga unë, tregojë nga i dërguari i Zotit (sa). [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 2, Faqe 161, Hadith 16]
كتاب الإجازات للسيد ابن طاووس رضي الله عنه، مما أخرجه من كتاب الحسن بن محبوب بإسناده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه أو من أبيك؟ قال: ما سمعته مني فاروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله
Muhammad Ibn Muslim transmeton se Imam Bakiri (as) ka thënë: „Xhebraili (as) i zbriti Muhamedit (sa) dy shegë nga parajsa. Pas kësaj Aliu (as) e takoi (profetin) dhe i tha: »Çfarë shegësh janë këto dy shegë që po mban në dorë?« Ai tha: »Sa i përket njërës, ajo është profetësia, në të cilën nuk ke pjesë në të. Dhe sa i përket tjetrës, ajo është dituria.« I dërguari (sa) e ndau shegën në dy gjysma dhe i dha Aliut (as) një gjysmë dhe i Dërguari i Allahut (sa) mori gjysmën tjetër dhe tha: »Ju jeni ortaku im në të (në pjesën e dituris) !«” Ai tha: „Betohem në Allahun, çdo germë që ia mësonte Allahu të Dërguarit (sa) të Tij, i Dërguari (sa) ia mësonte Aliut (as). Pas kësaj dija përfundoi me ne.” Pastaj vuri dorën në gjoks. Muhammad Bakir Al-Maxhlisi shkruan: „Besueshëm (Muwaththak).” [Al-Kafi nga Al-Kulaini, Vëllim 1, Faqe 236 Hadith 3; Mir’at-ul-Ukul nga Al-Maxhlisi, Vëllim 3, Faqe 135]
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: نزل جبرئيل على محمد صلى الله عليه وآله برمانتين من الجنة، فلقيه علي عليه السلام فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان في يدك؟ فقال: أما هذه فالنبوة، ليس لك فيها نصيب، وأما هذه فالعلم، ثم فلقها رسول الله صلى الله عليه وآله بنصفين فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله نصفها ثم قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه، قال: فلم يعلم والله رسول الله صلى الله عليه وآله حرفا مما علمه الله عز وجل إلا وقد علمه عليا ثم انتهى العلم إلينا، ثم وضع يده على صدره. وقال الشيخ المجلسي رضي الله عنه: موثّق
Muhammad Ibn Shuraih transmeton se Imam Sadiku (as) ka thënë: „Nëse Zoti nuk do ta kishte bërë bindjen ndaj nesh (4:59) dhe afërsinë ndaj nesh (5:55) detyrueshëm dhe nëse Ai nuk do të kishte urdhëruar dashurinë për ne (42:23), atëherë nuk do të ju ndalim te portat tona dhe dhe le të hyjnë në shtëpitë tona. Betohem në Zotin, ne as flasim nga prirja tonë dhe as nuk flasim nga mendimi tonë, sepse ne nuk themi asgjë përveç çka thotë Zoti ynë dhe të na janë themelet (Usul). Ne i mbajmë ato si thesare, ashtu si njerëzit i mbajnë arin dhe argjendin e tyre si thesare.” [Basa’ir-ud-Daraxhat nga As-Saffar, Faqe 321 Hadith 10]
حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان عن محمد بن شريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن الله فرض طاعتنا وولايتنا وامر مودتنا ما أوقفناكم على أبوابنا ولا أدخلناكم بيوتنا انا والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول الا ما قال ربنا وأصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم
Hisham Ibn Salim transmeton se Imam Sadiku (as) ka thënë: „Thënia (Hadithi) ime është thënia e babait tim, thënia e babait tim është thënia e gjyshit tim, thënia e gjyshit tim është thënia e Husejnit (as), thënia e Husejnit (as) është thënia e Hasanit (as), thënia e Hasanit (as) është thënia e Ali Ibn Ebi Talibit (as), thënia e Ali Ibn Ebi Talibit (as) është thënia e Muhamedit (sa), thënia e Muhamedit (sa) është thënia e Zotit.” [Al-Kafi nga Al-Kulaini, Vëllim 1 Faqe 53 Hadith 14]
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل
Khalaf Ibn Hammad transmeton se Imam Kazimi (as) ka thënë: „Betohem në Allahun se unë nuk ju them asgjë, përveç së është nga i dërguari i Allahut (sa), nga Xhebraili (as) dhe nga Allahu.” Muhammad Bakir Al-Maxhlisi shkruan: „E saktë (Sahih).” [Al-Kafi nga Al-Kulaini, Vëllim 3 Faqe 94 Hadith 1; Mir’at-ul-Ukul nga Al-Maxhlisi, Vëllim 13 Faqe 231]
علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، ورواه أحمد أيضا، عن محمد بن أسلم، عن خلف بن حماد الكوفي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل. قال الشيخ المجلسي رضي الله عنه: صحيح
Dawud Ibn Sulaiman transmeton se Imam Bakiri (as) ka thënë: „Nëse e tregoj thënien (Hadithin) pa i varur një zinxhir, zinxhiri im kthehet tek babai im, që kthehet te gjyshi i tij, që kthehet te Muhamedi (s.), që kthehet te Xhebraili (as), që kthehet te Zoti.” [Musnad Rida nga Al-Ghazi, Faqe 14]
عن داود بن سليمان عن الباقر عليه السلام قالإذا حدثت الحديث فلم أسنده فسندي فيه أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن الله عز وجل
Xhabir transmeton se i tha Imam Bakirit (as): „Nëse më thua një thënie (hadith), më thuaj zinxhirin. Ai tha: „Babai im më tregonte nga gjyshi i tij, i cili tregonte nga Muhamedi (sa), i cili tregonte nga Xhebraili (as), i cili tregonte nga Zoti dhe gjithçka që unë të tregoj kthehet në këtë zinxhir. O Xhabir, një thënie (Hadith) e vetme që e merr nga një i sinqertë (nje Imam) është më e mirë për ty sesa kjo botë dhe çfarë ka në të.” Xhabiri transmeton se Imam Bakiri (as) per ajetin: »Jini me ata që janë të sinqertë!« (9:118) Tha: „Jini me familjen e Muhamedit (as).” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 2 Faqe 148 Hadith 21; Vëllim 24 Faqe 31 Hadith 4]
مجالس المفيد: ابن قولويه، عن ابن عيسى، عن هارون بن مسلم، عن ابن أسباط، عن ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: حدثني أبي، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرئيل عليه السلام، عن الله عز وجل. وكل ما أحدثك بهذا الإسناد، وقال: يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها وعن جابر الأنصاري عن الباقر عليه السلام في قوله وكونوا مع الصادقين أي مع آل محمد عليهم السلام

Leave a Reply