• Kush ju ka dashur për hir të Fatimes, hyn në parajsë