• Vetmia ështe më e sigurt dhe qetësueshëm për zemrën