Vetmia ështe më e sigurt dhe qetësueshëm për zemrën

Imam Aliu (a.) ka thënë: „Vetmia e përhershme është më e sigurt se përzierja mes njerëzit“ [Ghurar-ul-Hikam, Faqe 388]

‎عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: مُداومة الوحدة أسلمُ من خُلطة النّاس

Ath-Thawri i tha Imam Xhaferit (a.): „O bir i të Dërguarit të Zotit, ti u tërhoqe nga njerëzit.“ Atëherë ai foli: „O Sufjan, koha u përkeqësua dhe vëllezërit u ndryshuan. Atëherë e pashë vetminë më të qetësueshëm për zemrën.“ [Bihar-ul-Anwar, Vëllim 47, Faqe 60]

‎العدد: قال الثوري لجعفر بن محمد: يا ابن رسول الله اعتزلت الناس فقال: يا سفيان، فسد الزمان، وتغير الاخوان، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد

Leave a Reply