• Merita e një bashkëjeteses të mirë

  • Iblisi nuk mund t’i mashtrojë pesë lloje njerëzish