Imam Hasani (a.) ka thënë: „E pashë nënën time Fatimen (a.) çdo të premte në mbrëmje duke qëndruar në vendfaljen (mihrabin) e saj. Ajo fali namazin (rākiʿa sāxhida) deri në mëngjes. Unë e dëgjova atë duke u lutur për burrat dhe gratë besimtar e duke i thirrur të gjithë në emër dhe u lut shumë për ata. Ajo nuk u lut për veten. Unë i thashë: »O nënë, pse nuk lutesh për veten ashtu si lutesh për të tjerët?« Ajo më tha: »O biri im! Së pari fqinji (axh-xhāru), pastaj shtëpia (ad Dāru).«“ [Ilal-ush-Shara’i nga as-Saduk, Vëllim 1, Faqe 181-182]

‎حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن مقبرة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا جندل بن والق قال: حدثنا محمد بن عمر المازني عن عبادة الكليي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن فاطمة الصغرى، عن الحسين بن علي، عن أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشئ، فقلت لها يا أماه لم لا تدعون لنفسك كما تدعون لغيرك؟ فقالت يا بني: الجار ثم الدار

Imam Kazimi (a.) transmetoi nga baballarët e tij që ata thanë: „Fatima (a.), u lut për burrat dhe gratë besimtar dhe jo për veten. Ajo u pyet: »O vajza e të Dërguarit të Zotit (s.), ti lutesh për njerëzit e jo për veten?« Ajo tha: »Së pari fqinji (axh-xhāru), pastaj shtëpia (ad-Dāru).«“ [Ilal-ush-Shara’i nga as-Saduk, Vëllim 1, Faqe 182]

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمان الحاكم المروزي المقرى قال
حدثنا محمد بن جعفر المقرى أبو عمرو قال: حدثنا محمد بن الحسن الموصلي ببغداد قال: حدثنا محمد بن عاصم قال: حدثنا أبو زيد الكحال، عن أبيه، عن موسى ابن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كانت فاطمة عليها السلام إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها فقيل لها يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله انك تدعون للناس ولا تدعون لنسفك؟ فقالت الجار ثم الدار

Leave a Reply