• Shërbimi i njerëzve të lirë

  • Ata që pijnë pije dehëse janë qentë e xhehenemit që pinë baltë

  • Lutja në kohët të lehta

  • Pranimi i një lutje pa vepra?