Imam Bakiri (as) ka thënë:  „Eshtë e dëshirueshme për një besimtar që ai ta bën lutjen e tij në kohët të lehta, në të njëjtën mënyrë që ai e bën lutjen e tij në kohët të veshtira“ [Al-Kafi nga al-Kulaini, Vëllim 2, Faqe 488]

يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فِي الرَّخَاءِ نَحْواً مِنْ دُعَائِهِ فِي الشِّدَّةِ.

Leave a Reply