• Si Imam Hasani e ngriti një shtëpi në ajër

  • Njohja e Allahut dhe thirrja e tij përmës Imamët

  • Pesha e Gruas

  • Përgjigja e Imamit kur dija e tij u vu në dyshim

  • Al-Mazandarani mbi fjalën “Hakim”

  • Mallkuar qofshin ata që nuk i mallkojnë vrasësit e Husejnit

  • Tendat e argjendta

  • Nuk ka dashuri pa distancim

  • Një njeri që e do Imam Aliun pa u distancuar nga armiqtë e tij.

  • Era e dërguar