• Si Imam Hasani e ngriti një shtëpi në ajër

  • Tendat e argjendta

  • Era e dërguar

  • Hasani dhe Mbreti i Kinës

  • Palma e bindur ndaj Imam Hasanit

  • Kudo që janë Imamët, kopshte të ndritshme janë përgatitur për ta.

  • Si e mbuloi Imam Sadiku diellin

  • Arsyeja për mrekullitë