• Ai që nuk falënderon krijesën e Zotit nuk e ka falënderuar Zotin

  • Umajadi nga Ehlulbejti

  • Kushdo që krahason dikë nga njerëzit me familjen e Muhamedit është mosbesimtar

  • Alkooli është koka e të gjitha mëkateve dhe e të gjitha të këqijave