Bukuria e zërit të Imamit

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Kryqëzimi i Ebu Bekrit dhe Umerit dhe goditja tyre me gurë

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Mos u shqetëso nëse të quajnë të papastër dhe mosbesimtarë

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Predikimi elokuent i Umerit për problemin e tij të gazrave

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Ebu Hanifa është i mallkuar

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Përparësia e njeriut ndaj engjëjve përmes dashurisë së tij për Imam Aliun

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Ai që nuk falënderon krijesën e Zotit nuk e ka falënderuar Zotin

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Umajadi nga Ehlulbejti

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Kushdo që krahason dikë nga njerëzit me familjen e Muhamedit është mosbesimtar

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë:

Alkooli është koka e të gjitha mëkateve dhe e të gjitha të këqijave

Nga:

Krijuar më:

Kategoritë: